Pop ekonomija

Pridruži se

Dear Visitor,
We have detected that you are using an outdated and unsafe browser. Due to security and compatibility concerns, we cannot guarantee that our website will work correctly for you. If you wish to remove this warning and be safer while browsing the Internet, please visit www.browsehappy.com and download any of the modern browsers available there.

Epizoda 2: Ekonomija u jednoj lekciji

Da bismo neku ekonomsku politiku mogli da adekvatno ocenimo, potrebno je da ih pogledamo ne izdvojeno, nego kao deo sistema. Sa velikim uticajem države na ekonomiju, povećava se važnost ekonomskih politika koje se sprovode. Samim tim je neophodno o njima dobro promisliti jer nemaju sve ekonomske politike nužno pozitivne rezultate, a implementacija onih sa negativnim posledicama će dovesti do smanjenog blagostanja celog društva.

Koji su kriterijumi ocenjivanja neke politike? Zašto gledati i dugoročne a ne samo kratkoročne efekte? Zašto posmatrati i indirektne a ne samo direktne posledice? Odgovore smo potražili u pekari sa staklenim prozorom.